ÇAMLICA KOLEJİ

Uygulamalı Birimler

Görsel Sanatlar

Sanat,dünyanın tüm kuşaklarına bilgiyi aktaran tüm bilimlerin kraliçesidir.
                                                                                       Leonardo da Vinci
       Görsel sanatlar  eğitimi ,öğrencilerin teknik bilgi ,beceri ile elde ettikleri donanımları eleştirel,yaratıcı düşünebilme kabiliyetine çevirme sanatıdır. Sanat ile kendini ifade edebilme,yeteneğini hayatına uyarlayabilme becerisi ve sanat görüşü kazanmasını sağlar.Öğrenci sanatsal yaratıcılık teknik uygulama , düşünme hayal kurma kabiliyeti ile birlikte estetik duyarlılık ve yorum gücü kazanır.

 

  Öğrencilerimize Türk ve dünya sanatı hakkında bilgi verip sanatsal uygulamalar yapılır,Farklı sanat yöntemleri ve biçimlerinden esinlenerek ilham alınır.Deneysel ,yaratıcı, teknolojiden faydalanan ,sanatsal ve  kültürel farklılıkları bilen, evrensel olarak görebilen bir bakış açısı ile sanatı geniş bir yelpazeden göstermek hedeflenir.Klasik ve modern sanat,enstalasyon,video sanatları incelenir ve teknik uygulamalar yapılır.Müze kültürü verilir. Kültürel değerlere sahip ve evrensel sanat anlayışını bilen,çevre bilinci gelişmiş ,özgün yaratıcı ,teknik beceri bilgi deneyime sahip, estetik açıdan ilerlemelerini sağlayan eğitim imkanını sunar.

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerimiz için bedensel egzersiz ve kondisyona yönelik spor, akademik programın koşullarını tamamlamak için gereklidir. Öğrenciler zihinsel kapasitelerini akademik programla zorlarken, bedensel kapasitelerini spor programı ile geliştirirler. Öğrencileri altyapıları olan spor branşlarında yarışmalara katılmanın yanı sıra, insan kinetiğinin başka alanlarını da keşfedebileceklerdir. Derslerimizde gerçekleştirdiğimiz spor çalışmaları ile öğrencilerimizin,hem bir takımın lideri, hem de takımın etkili bir üyesi olmanın anlamını keşfetme fırsatı bulacaklardır.

 

Beden Eğitimi derslerinde Basketbol, Voleybol, Hentbol, Tenis, Masa Tenisi, Badminton, Atletizm, Futbol ve ayrıca bu branşların kurallarının teorik bilgisi, teknik beceri ve branşa özgü dayanıklılık, çabukluk, esneklik, koordinasyon ve hafif kuvvet çalışmalarına yer verilmektedir.

 

 

Müzik

Sanat; kişilerin bireysel gelişimlerine, kendilerini ifade edebilmelerine, yardımlaşma ve birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine, üretici bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle, eğitimin her kademesinde yapılan sanat eğitimi ile yeni eserler üreten, yaratıcı ve kendilerini özgürce ifade edebilen bireylere ulaşmak hedeflenmelidir. Sanat dallarından biri olan müzik, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan hayatının her döneminde onun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimine büyük katkı sağlayan önemli bir olgudur. Müziğin bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerinin insan hayatındaki yeri ve öneminin yanı sıra hem bir eğitim aracı hem bir eğitim yöntemi hem de bir eğitim alanı hâline geldiği vurgulanmaktadır. Çağdaş bir eğitimin gerçekleşebilmesi için bilim, sanat ve tekniğin bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. Bu bağlamda, müzik eğitimi alanı “sessel ve işitsel” niteliğiyle sanat eğitiminin en önemli dallarından birini oluşturur.
Müzik derslerimiz ve etkinliklerimizin kazanımları aşağıda belirtilmiştir.
 
 • İstiklâl Marşı'mızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı doğru ve etkili seslendirmeleri,
 • Müzik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri takip etmeleri,
 • Müziğe yönelik olumlu tutum sergileyerek özgüvenini ve yaratıcılığını geliştirmeleri,
 • İlgi ve yeteneği doğrultusunda müzik etkinliklerine (şarkı söyleme, yaratıcı çalışmalar, araştırma) yönelmeleri,
 • Müziksel bilgi, görgü, ilgi, istek ve yeteneklerini geliştirmeleri,
 • Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmaları,
 • Müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel temel okuma ve yazma becerisine sahip olmaları,
 • Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisini kurarak estetik duygularını geliştirmeleri, Bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları,
 • Müzik dağarcığı oluşturmaları,
 • Ülkemizdeki müzik türlerini ve önemli sanatçıları tanımaları,
 • Evrensel bir müzik kültürüne sahip olmaları amaçlanmaktadır.