ÇAMLICA KOLEJİ

Akademik Süreçler

Eğitim hayat boyu ve süreklidir. Bu bilinçle öğrencilerimiz ailelerinden aldıkları ilk eğitimle bizlere emanet olarak okul öncesinden üniversite kapılarına kadar tüm akademik ve çevresel koşulları göz önünde bulundurulmuş bir şekilde, nitelikli, çağdaş ve davranışa dönüştürülmüş kazanımlarla ulaştırılmaktadır. Her kademe, yaş ve cinsiyet özellikleri göz önünde bulundurularak hassasiyetle bir üst kademeye ulaştırdığımız çocuklarımızı yalnızca sınıf geçen birer öğrenci olarak değil, alt kademenin tüm özelliklerini zihninde, davranışlarında barındıran ve kullanan bireyler olarak görüyoruz. Kademeler arası eğitim kadromuzun sürekli iletişimi sayesinde anaokulundan üniversiteye kadar her öğrencimiz öncelikle Özel Ferah Büyük Çamlıca Kolejinin bir ferdi olarak her kademenin niteliklerine sahip, büyüklerinin tecrübesine talip, küçüklerinin eğitimine örnek birer şahsiyet olarak eğitimini sürdürmektedir. Şunu biliyoruz ki; okul yalnızca devam edilen bir bina değil, etkileri ömür boyu taşınan bir öğretmendir. Sınıf yalnızca bulunulan bir ortam değil, tüm kazanımlarıyla hak edilen ve başarıyla tamamlanan bir kademedir. Özel Ferah Büyük Çamlıca Koleji olarak öğrencilerimizin hayatında, zihninde, gönlünde ve davranışlarında her unsuruyla var olan, yaşayan bir okul olmak en öncelikli hedefimizdir.