ÇAMLICA KOLEJİ

Rehberlik Ofisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak, her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirme hakkına sahip olduğuna inanırız. Güçlü, açık fikirli, saygılı, bağımsız, özgüvenli, duyarlı, sorumluluk sahibi, küresel bir topluluğun içinde başarılı bir şekilde yaşayan öğrenciler yetiştirme inancıyla çalışmalarımızı sürdürürüz.
Tüm bunlar ışığında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, her öğrencinin akademik ve psiko/sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış kapsayıcı ve sorumlu bir psikolojik danışmanlık programı sunar.
 
Bu doğrultuda:
 
 • Oryantasyon programları
 • Bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı 
 • Kariyer gelişimi ve farkındalık, kariyer danışmanlığı
 • Sınıf rehberlik çalışmaları
 • Test, envanter ve gözlemler yolu ile öğrenci tanıma çalışmaları  
 • Farklı bilişsel ihtiyaçları tespit edip geliştirme 
 • Sınıf düzeyi ve somut ihtiyaçlara göre uyarlanmış müfredat; iletişim becerileri ve zaman yönetimi, duygu yönetimi, zorbalık ve önleme, bağımlılıklar ve önleme, çatışma çözümü, akademik beceriler, şiddet önleme, mahremiyet gibi alanlarda çalışmalar
 • Veli görüşmeleri ve iş birliği çalışmaları
 • Sınıf düzeyi veli toplantıları, workshoplar ve bilgilendirme toplantıları
 • Özel ihtiyacı olan öğrencilere yönelik destek çalışmaları
 • Okul bültenleri, panoları ve/ya web sayfası yolu ile okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili bilgiler sunma hizmetleri sağlanır.
 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü okulöncesinden 12. Sınıfa kadar olan öğrencilerle güvenlik ve gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışır. Öğrenciler tercih ettikleri her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.
 
Her seviyede öğrenmeyi desteklemek, öğrencilerimizin çalışma alışkanlıkları edinmelerini sağlamak ve öğrencinin gelişim alanlarını tespit edip bir plan dahilinde gerekli desteği sunmak da temel sorumluluk alanlarımızdandır. 
 
Buna ek olarak, öğrencilerimizin temel değerleri kazandıkları ailelerini de tanımak, çeşitli konularda öğrenci faydası gözetilerek iş birliği yapmak ve onlara rehberlik etmek önemsediğimiz bir noktadır.