ÇAMLICA KOLEJİ

Akademik Yaklaşım

Ferah Büyük Çamlıca İlkokulu olarak 21. yüzyıl eğitim felsefesi ile dünya vatandaşı öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir. Eğitim süreci boyunca, akademik anlamda, potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri, İlkeli, dürüst, adil, saygın ve saygılı bireyler olmaları, kazandığı bilgiyi üreten, ürettiğini gerçek yaşamında kullanabilen, problem çözebilen, teknolojiye hakim, empati yeteneği yüksek, spor ve sanata duyarlı öğrencilerimizin bizim ile olan yolculuğunu kendilerine özel hissettirmekteyiz.
 
Her birinin bireysel özellikleri olduğunu benimseyerek bir eğitim programı içerisinde ilgi, yetenek ve hazır bulunuşluklarına göre uygulamaktayız.
 
 Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini MEB milli eğitimine bağlı olarak güçlü ve zengin bir müfredat programı ile sağlarken aynı zamanda çift yabancı dil eğitimimiz evrensel hayata hazır tutmaktadır.
 
Farklılaştırılmış eğitim modeli ile disiplinler arası yaklaşım öğrencilerimizin çeşitli atölye ve laboratuvarlarımızda yaparak ve yaşayarak öğrenme bakış açısı dahilinde eğitim almaktadırlar.