ÇAMLICA KOLEJİ

Sınıf Öğretmenliği

Ferah Büyük Çamlıca Koleji olarak eğitim sürecinin ilk basamağı olan ilkokuldaki temel amacımız; öğrencilerin çok yönlü ve bir bütün halinde geliştirilmesidir. Her öğrenci ‘’Biriciktir’’. Her öğrencinin kendine özgü yetenekleri ve öğrenme ihtiyaçları vardır. “Zenginleştirilmiş Bütünsel Gelişim Modeli” (ZBG), öğrencilerin biricik olma felsefesine dayanmaktadır. Bu modelle, onların öğrenme süreçlerini etkileyen çoklu zekâ yapıları, sınıf ve sınıf dışı öğretim faaliyetlerinde merkeze alınmaktadır. Öğrencilerin zayıf yönleri, zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarıyla da geliştirilmekte, öğrenme zorluğu çektiği derslerde kuvvetli olduğu yönler ön plana alınmaktadır. Güçlü olduğu yönler zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında daha fazla geliştirilmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak;
 • Her öğrenci kendisine özgüdür.
 • Her öğrenci zekidir.
 • Zekâ tek boyutlu bir yapıya sahip değildir. Kendi içinde boyutları vardır.
 • Zekâ bir yetenektir. Bu yetenek, geliştirilebilir ve öğretilebilir.
 • Öğrencilerin çok yönlü geliştirilmesi esastır.
 • Öğrencilerin zekâ profilleri belirlenebilir.
 • Tüm öğrenciler kendilerine uygun öğrenme ortamları sunulduğunda tam öğrenmeyi gerçekleştirebilir.
 •  
Bu düşüncelerden yola çıkarak:
 
Eğitim Modelleri olarak derslerimizde;
Çocuğa zekasını ve yeteneklerini kendisini en mutlu hissedeceği şekilde kullandırmayı hedeflemektir.
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgi alanları ve öğrenme stillerine göre farklılaştırmanın yer aldığı eğitim modelinde, MEB programı; kapsam, karmaşıklık ve derinlik düzeyi arttırılarak zenginleştirmekte, hızlandırmakta ve esnek gruplamalar oluşturulmaktadır.
Öğrencilerimize düşünce becerileri ve yaratıcılık programları ile birlikte duygusal ve sosyal gelişim programları da uygulanarak bir bütün olarak gelişmeleri sağlanmakta ve öğrenim sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için temel oluşturulmaktadır. Temel amaç ‘’Yaşam Boyu Öğrenmeyi’’ hedeflemektir.
Bu Amaçla;
 • CLARK' ın beynin 4 işlevini harekete geçiren "Bütünleştirici Eğitim Modelinden’’
 • STRENBERG' in "Başarılı Zeka Kuramından"
 • Howard GARDNER’İN ‘’Çoklu Zeka Kuramından” “Kubaşık öğrenmeye’’,
Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, Sosyal ve Duygusal becerilere ilişkin teknik ve stratejilerden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimlerinin en uygun biçimde desteklendiği öğrenme ortamı sunulmaktadır. Kimlik oluşumunda sosyal yaşamın etkisi göz ardı edilemez. Bunun için bireylerin tüm gelişim alanları dikkate alınarak farklı alanlarda öğrenciye özgü faaliyetler uygulanmaktadır.