ÇAMLICA KOLEJİ

Akademik Yaklaşım

“Okul öncesi eğitimin asıl amacı; çocuğun doğal öğrenme tutkusunu canlandırmak olmalıdır.”
 
                                                                                                                Maria MONTESSORİ
 
Anasınıfımızda; öğrencilerimizin, bütüncül bir yaklaşımla sosyal, duygusal, motor, bilişsel, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini birlikte ele alan,  Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen esaslara göre, tüm dünyada, okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Eğitim programının amacı, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmek, kendini ifade etmek, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği, merak duygusunu uyandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmektir.
 
Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, onlara becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır.
 
  • Ana programda,
  • Türkçe Etkinliği,
  • Matematik Etkinliği,
  • Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinliği,
  • Drama Etkinliği,
  • Hareket ve Oyun Etkinliği,
  • Fen ve Doğa Etkinliği,
  • Müzik Etkinliği
  • Sanat Etkinlikleri birbirlerini destekleyen bir bütünlük içinde sunulmaktadır.
 
Anasınıfı Programımızda; MEB ilkeleri korunarak, ilkokul programları ile uyumlu gidilmektedir. Ayrıca yoğunlaştırılmış İngilizce Eğitimi (Native, Main Course) verilmektedir. Eğitimimiz gezi, parti, mutfak etkinlikleri, atölye çalışmaları ve aile katılımı gibi sosyal etkinlikler ile desteklenmektedir.