ÇAMLICA KOLEJİ

Kariyer ve Rehberlik Ofisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan bir anlayışı esas alır. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimser ve uygular. Bu çerçevede, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir, öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.
 
Öğrencilerimiz, yapılan bireysel görüşmeler ve çeşitli rehberlik etkinlikleri ile etkin iletişim kurma, karar verme, problem ve çatışma çözme gibi becerileri geliştirirler. Lisede kariyer danışmanlığı daha da ağırlık kazanır. Kariyer danışmanlığı çalışmalarımızı planlarken mesleki gelişim basamakları temel alınarak lise sürecinin tamamını kapsayıcı çalışmalar oluşturulur.
 
Öğrencilerimize Yönelik
 
  • Kendini tanıma ve kariyer farkındalığı çalışmaları
  • Duygularını tanımlama ve davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması çalışmaları
  • Öz disiplin geliştirme çalışmaları
  • Etkin çalışma alışkanlıkları kazanması çalışmaları
  • Oryantasyon çalışmaları
  • Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirme çalışmaları
  • Hedef belirleme ve hedeflerini gerçekleştirme çalışmaları etrafında şekillendirilir.
 
Velilerimize Yönelik
 
  • Veli görüşmeleriyle öğrencinin gelişimiyle ilgili ebeveynlerle iş birliği kurarız.
  • Her öğretim yılında, farklı temalarda velilerimize yönelik veli semineri düzenleriz.
  • Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir veli bülteni oluştururuz.